Etylacetat  – ett organiskt lösningsmedel

Etylacetat är ett lösningsmedel som används i många sammanhang, bland annat i tryckfärger, lacker och bilvårdskemikalier samt vid tillverkning av emaljer, plaster och gummi. Inom livsmedelsindustrin används etylacetat vid tillverkning av smakämnen och i läkemedelsindustrin som extraktionslösningsmedel vid produktion av läkemedel.

Bland organiska lösningsmedel anses etylacetat vara ett av de minst miljöpåverkande. Det är mycket effektivt samtidigt som det lätt bryts ned i både luft och vatten.

SEKABs produktionsprocesser sker med förnybar bioenergi i slutet kretslopp och med så små toxikologiska effekter som möjligt.

Den råvara som används vid tillverkningen är etanol. Etanol kan i sin tur vara fossil eller biologiskt och vad som avgör vilken råvara som används är kundens önskemål och marknaden.

Grön etylacetat – det naturliga valet för klimatet

Till kunder med höga miljökrav har SEKAB möjlighet att leverera grön etylacetat tillverkad utifrån biologiskt framställd etanol. Den framställs i en process som drivs med grön bioenergi och ger därför en produkt med mycket låga utsläpp av klimatpåverkande koldioxidekvivalenter.

Etylacetat med andra generationens cellulosaetanol som råvara

Till kunder där produktens klimategenskaper är särskilt viktiga har SEKAB kapacitet att producera och tillhandahålla etylacetat tillverkad av förnyelsebar bioetanol. Etylacetat från andra generationens cellulosaetanol – skogsetanol är möjligt att producera till de kunder som är måna om att hålla sina processer och produkter så klimatneutrala som det över huvud taget är möjligt. ­

Allmän information Etylacetat

CAS Nummer:
Molekylformel:
Molekylvikt:
Synonymer:
141-78-6
CH3COOC2H5.
88,11 g/mol
Etyletanoat, Ättikester, Ättiksyreetylester
Eva Nilsson Ihme

Eva Nilsson Ihme

Säljansvarig

eva.ihme@sekab.com

+46 (0)660-793 25 | +46 (0)70-287 85 95

 • Kemianläggningen

  Kemianläggningen i Örnsköldsvik

 • Kemi

  – för ett grönare samhälle

  Grön kemi för ett grönare samhälle

  Läs vidare

 • Produktblad 2

  SEKAB Produktblad

  Acetaldehyd 
  Etylacetat
  Premium Pure Spolarvätska
  Premium Pure Thermol
  Premium Pure Teknisk Etanol 95%