Etylacetat  – ett organiskt lösningsmedel

Etylacetat är ett lösningsmedel som används i många sammanhang, bland annat i tryckfärger, lacker och bilvårdskemikalier samt vid tillverkning av emaljer, plaster och gummi. Inom livsmedelsindustrin används etylacetat vid tillverkning av smakämnen och i läkemedelsindustrin som extraktionslösningsmedel vid produktion av läkemedel.

Bland organiska lösningsmedel anses etylacetat vara ett av de minst miljöpåverkande. Det är mycket effektivt samtidigt som det lätt bryts ned i både luft och vatten.

SEKABs produktionsprocesser sker med förnybar bioenergi i slutet kretslopp och med så små toxikologiska effekter som möjligt.

Den råvara som används vid tillverkningen är etanol. Etanol kan i sin tur vara fossil eller biologiskt och vad som avgör vilken råvara som används är kundens önskemål och marknaden.

Grön etylacetat – det naturliga valet för klimatet

Till kunder med höga miljökrav har SEKAB möjlighet att leverera grön etylacetat tillverkad utifrån biologiskt framställd etanol. Den framställs i en process som drivs med grön bioenergi och ger därför en produkt med mycket låga utsläpp av klimatpåverkande koldioxidekvivalenter.

Allmän information Etylacetat

CAS Nummer:
Molekylformel:
Molekylvikt:
Synonymer:
141-78-6
CH3COOC2H5.
88,11 g/mol
Etyletanoat, Ättikester, Ättiksyreetylester
Eva Nilsson Ihme

Eva Nilsson Ihme

Säljansvarig

eva.ihme@sekab.com

+46 (0)660-793 25 | +46 (0)70-287 85 95

 • Kemianläggningen

  Kemianläggningen i Örnsköldsvik

 • Kemi

  – för ett grönare samhälle

  Grön kemi för ett grönare samhälle

  Läs vidare

 • Produktblad 2

  SEKAB Produktblad

  Acetaldehyd 
  Etylacetat
  Premium Pure Spolarvätska
  Premium Pure Thermol
  Premium Pure Teknisk Etanol 95%