Det finns dagar som är milstolpar. När man är förälder händer det hela tiden – från de första stegen till studenten. Som idrottare kan det vara den första segern, första målet eller att slå sitt eget rekord. Som forskare är det när något man jobbat med på papperet är redo att ta klivet ut och användas i verkligheten.

Igår var en sådan dag för oss här på Sekab. Sedan början på 2000-talet har man i labbet här i Domsjö arbetat med en teknik som vi nu kallar CelluAPP. Det började i insikten att det borde gå att ta vara på de restprodukter som uppstår inom skogsindustrin och göra gröna kemikalier och biodrivmedel. Med dedikerat arbete, expertkunskap och en genuin vilja att skapa resultat blev idén en färdig teknik, som nu är redo att flytta hemifrån. Eller åtminstone från demonstrationsanläggningen till en storskalig produktionsanläggning.

CelluAPP:s idé är enkel: man tar någon form av biomassa exempelvis restprodukter från skogen och förädlar till råvaror som träsocker, etanol och lignin. De i sin tur kan användas för att skapa hållbara kemiprodukter, hygienartiklar, biodrivmedel och läkemedel.

Det som låter enkelt är förstås enormt komplext. Vi har ett team med experter både inom kemi, biokemi, analytisk kemi samt fördjupad kompetens inom träbiokemi och även processingenjörer som ska på bästa sätt integrera och skala upp tekniken. Vi har en bra blandning av kompetenser som kan röra sig från labskala till kommersiell skala vilket är en styrka.

Vi tror att den här tekniken är en del av lösningen på klimatutmaningen. Vi har inlett ett samarbete med indiska Praj som ser stor potential i att ta tekniken till en global marknad. Men vi ser också att det finns förutsättningar för en anläggning i Sverige – inte minst på grund av vår tillgång på restprodukter från skogen. Vi vill därför i en förstudie undersöka möjligheterna att bygga en produktionsanläggning här.

Det är med förväntan och spänning vi ser vår teknik spänna bågen. Det är förstås en stor uppskalning vi tittar på. I demonstrationsanläggningen har volymen varit 2 ton torr biomassa per dag, nu är planen att kunna ta in och förädla 800 ton biomassa per dag.

Klimatutmaningen är stor, men teknikoptimism är en del av lösningen. Vi på Sekab har möjligheten att gå före och det är med stolthet vi tar oss an uppgiften att utnyttja mer av skogens potential.

Monica Normark

CTO