Flytande biodrivmedel växer globalt och etanol fortsätter dominera världsproduktionen. Det är glädjande. 2019 producerades det 114 miljarder liter bioetanol, en ökning med nästan tre procent jämfört med 2018. Totalt står bioetanol därmed för närmare 70 procent av världsmarknaden för biodrivmedel, enligt en ny rapport från Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, REN21.

Det pratas i dagsläget ofta om el som lösning för transportsektorn och när biodrivmedel diskuterats i Sverige de senaste åren har fokus ofta hamnat på biodiesel som FAME och HVO. Men FAME står endast för 28 procent av världsproduktionen, och HVO för en ännu mindre andel: knappt 4 procent.

För att vi ska kunna fasa ut de fossila alternativen behövs alla hållbara flytande biodrivmedel i kombination med el och biogas.

Nu är det verkligen dags för Sverige att åter lyfta fram och se de stora fördelarna med etanol, världens största biodrivmedel, som man nu gör i många andra länder. Fler och fler länder satsar på E10 eller till och med E15, det vill säga en inblandning av 10 eller 15 procent bioetanol i bensin. I Sverige har vi fortfarande bara 5 procent bioetanol i bensin. I bland annat Frankrike satsas det även stort på användning av E85. Dessutom finns ED95, som till 95 procent består av bioetanol och används i lastbilar och bussar med anpassade motorer.

Den mest klimateffektiva etanol som finns i dag är framställd på restprodukter från skogen och ger ED95 90 procent lägre klimatpåverkande utsläpp jämfört med fossil diesel.

Jag ser tre konkreta åtgärder som direkt kan öka användandet av bioetanol i Sverige:

  • Inför omgående krav på E10 i all bensin
  • Ekonomiskt stöd till de som väljer att konvertera sin bensindrivna bil till E85
  • Fortsätt satsa på ED95 i lastbilar och bussar

Om vi ska göra oss oberoende av fossil olja, som både regeringen och Sekab önskar, krävs dessutom att höginblandade biodrivmedel är fortsatt konkurrenskraftiga. I april gjorde Sverige en så kallad pre-notifiering till EU om förlängd skattebefrielse ytterligare ett år för år 2021, vilket jag bloggat om tidigare. Branschen har vid halvårsskiftet 2020 fortfarande inte fått något svar även om det ser lovande ut. Men nu behövs ett besked som gör att de rena höginblandade biodrivmedlen som till exempel E85, ED95, RME100 även i fortsättningen kan konkurrera med bensin och diesel. Vi behöver dessutom redan nu arbeta kraftfullt för en långsiktig lösning som gör att de rena biodrivmedlen kan konkurrera på marknaden även efter 2021. De flytande höginblandade biodrivmedlen behövs för en fossiloberoende transportsektor!

@NordgrenLena på Twitter