I morgon är det dags för Ekotransport i Stockholm och årets upplaga ser ut att bli högintressant. Bland annat inleds konferensen med seminariet “Vad krävs för snabb omställning av den tunga transportsektorn?” Eftersom utsläppen från den tunga trafiken nu har ökat två år i rad är det helt rätt fokus.

Flera riksdagspolitiker och EU-parlamentariker finns på plats under Ekotransport, vilket är positivt. Mycket av regelverket som styr de tunga transporternas klimatpåverkan beslutas i Bryssel, därför är det bra att flera av de politiker som tar plats i EU-parlamentet efter valet den 26 maj är på plats och träffar oss som varje dag jobbar konkret med frågorna.

I år har konferensen Frankrike som fokusland – en väl vald inspirationskälla när det gäller synen på etanolens möjligheter. I Sverige har vi till exempel slarvat bort framgångarna med E85 som kan bidra stort till klimatomställningen, något som bland annat professor Pål Börjesson nyligen satte fingret på i en debattartikel i Ny Teknik.

I Frankrike däremot finns sedan något år ett ”konverteringskit” för personbilar som gör att vanliga bensinbilar kan köras på E85. Med ett sådant kit är kostnaden för att göra en bensinbil till en etanolbil bara
7 000 kronor. Dessutom finns det i Frankrike liksom i flera andra länder även E10, alltså bensin med 10 procent etanol tillsatt. E10 kan tankas i vanliga bensinbilar och på ett enkelt sätt minska utsläppen, men saknas i dagsläget helt här i Sverige.

Etanol är världens största biodrivmedel med tre fjärdedelar av världsproduktionen. Med tanke på att vi i Sverige använder mest biodrivmedel per capita i hela EU är det tråkigt att inställningen till etanol är så sval här. Etanol är ett biodrivmedel som behövs om vi ska nå de klimatpolitiska målen inom transportsektorn.

Vad krävs då för snabb omställning av den tunga transportsektorn? Bland de medverkande på Ekotransport finns både Åsa Pettersson från Scania och Sofia Leffler Moberg från Postnord och jag ser fram emot att höra deras åsikter.

Själv ser jag flera olika åtgärder som skulle vara kraftfulla. Till att börja med behöver vi utnyttja alla möjligheter vi har. Det går utmärkt att producera hållbara biodrivmedel från restprodukter av såväl jordbruket som skogsindustrin, och potentialen är stor. Med förutsägbara spelregler som stimulerar efterfrågan kan en ny industri växa fram i Sverige, en industri som producerar så stora volymer klimatsmarta drivmedel att utsläppen från transportsektorn snabbt minskar.

Det ska bli både roligt och intressant att komma till Ekotransport för att utbyta idéer, tankar och lösningar med många branschkollegor. Framför allt ser jag fram emot att lyssna på de politiker som är där, och då främst EU-parlamentarikerna. Ska vi nå en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 kan inte EU:s roll nog understrykas.

Lena Nordgren

@NordgrenLena på Twitter