Effektivare sätt att rengöra reaktorer där biomassa förbehandlas är en fråga som många företag skulle tjäna stort på. På Sekab pågår just nu ett projekt för att hitta nya lösningar, i ett fruktsamt samarbete mellan Sekab och Umeå universitet.

Sekab har en lång historia av att ta emot studenter och forskare som vill göra tillämpade studier i industrin. Adnan Cavka är ansvarig för forskning och utveckling på Sekab E-Technology och startade själv sin bana på företaget under studierna. Han var industridoktorand på Sekab, innan han 2017 blev anställd.

– Jag skulle inte kalla det en tradition, men det har blivit en strategisk vana. Det är bra för oss att genom att samarbeta med akademiker få möta nya talanger och få tillgång till den infrastruktur och kompetens som finns på Umeå universitet, säger Adnan.

För Johanna Wuotila som läser civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik vid Umeå universitet var det självklart att söka sig till Sekab för examensarbete.

– Sekab och deras produktion går helt i linje med min utbildning där vi haft grön processkemi och förädling av biomassa som en röd tråd. Nu får jag testa att implementera det jag lärt mig, samtidigt som jag får erbjuda en utmanande frågeställning i ett område som är högaktuellt för industrin, säger Johanna.

Johannas examensarbete handlar om den beläggning som uppstår i en reaktor när man förbehandlar barrved med svaveldioxid. Förbehandlingen är det första viktiga steget i Sekabs process för att utvinna socker och lignin ur restprodukter från skogen. Problemet är att materialet skapar utmaningar för reaktorn.

Beläggning

– När det bildas beläggning är det omständligt och kostsamt att ta bort mekaniskt. Man måste stoppa produktionen, plocka isär och skrapa rent rektorn. Jag tittar på vad den här beläggningen består av över tid för att skapa ett underlag för hur och när man effektivt kan bli av med beläggningen, säger Johanna.

Adnan Cavka berättar att detta är ett problem som många företag kämpat länge med.

– De flesta sådana här reaktorer jobbar på långt under sin kapacitet. Skulle man hitta ett sätt att rengöra utan att behöva stanna processen helt skulle det skapa stora vinster, säger han.

Handledare för arbetet vid Umeå universitet är professor Leif Jönsson. Han ser mycket positivt på Johannas examensarbete hos Sekab.
– Det är väldigt glädjande när studenterna finner examensarbeten som passar så väl ihop med deras utbildning. Det är extra roligt att det här gäller en ny typ av industriell process för förädling av förnybara råvaror och att det kan komma att bli en del av grunden för nya satsningar inom svenskt näringsliv, säger Leif.

Johanna Wuotila har bara arbetat ett par veckor, men det finns redan positiva resultat. Till sommaren ska examensarbetet lämnas in.
– Jag hoppas det bidrar med ökad kunskap kring de här beläggningarna och kan vara ett värdefullt underlag i framtida hantering, säger Johanna.