”-Vi måste bli fossilfria och det har vi satt som mål till 2025” det säger Jon Widell, VD för Kyl & Frysexperten Norr.

Därför var det också naturligt att tacka ja till att delta i EthaDrive och satsa på det förnybara drivmedlet etanol ED95 för transporterna. Kyl & Frysexpressen gick med i EthaDrive för att öka sin egen kunskap och erfarenhet om hur det funkar att ha en etanolbil rullande i sin fordonsflotta men också för att signalera till omvärlden att de faktiskt gör något och att deras resa till att bli fossilfria har börjat.

EthaDrive är ett rullande showcase för klimatsmarta tunga transporter som med fordon från Scania och det svenskproducerade biobränslet ED95 i tanken bevisar att även tunga, långväga transporter kan ställas om och minska sin klimatpåverkan med 90 % – här och nu. Vi ser ett stort intresse ute hos åkarna i frågan och EthaDrive fyller ett viktigt syfte som testbädd vad det gäller erfarenhetsutbyte om hur det är att ha en Etanolbil i sin fordonsflotta.

Logistikföretaget Kyl och Frysexpressen Nord är ett systerbolag till Kyl och Frysexpressen i Mälardalen, som under flera år har haft etanollastbilar i sin flotta. För Kyl & Frysexpressen Nord rullar sedan årsskiftet den första etanollastbilen med Sundsvall som bas. De förser stora delar av Norrland med livsmedel, en verksamhet som sträcker sig från Gävle till Kiruna med terminaler i Sundsvall, Östersund, Umeå, Skellefteå och Luleå och kunder som ICA, Coop, Dagab, Martin & Servera, Menigo och Arla.

Vi är många som är överens om att vi behöver använda alla möjliga biodrivmedelslösningar om vi ska lyckas minska klimatpåverkan från transporter snabbt och effektivt – och nu är det bråttom. Både elektrifiering och olika typer av biobränslen som till exempel ED95 behövs och ska inte ställas mot varandra. Och produktionen måste ske klimatsmart och med rimliga förutsättningar för investeringar och marknader som premierar de miljö- och klimatbästa produktionskedjorna.

Jag vill ge en stor eloge till Kyl & Frysexpressen Nord för sin strävan mot att minimera sitt klimatavtryck från transporter och jag vill se fler transportföretag och transportköpare inspireras till ställa om och sikta mot fossilfritt.

Lennart Lundberg
Sekab BioFuels & Chemicals AB