I förra veckan var jag på konferensen Advanced Biofuels Conference i Stockholm. Jag är full av energi att efter att i två dagar ha lyssnat på och deltagit i samtal med kloka kollegor från många delar av världen. Jag tar framförallt med mig tre saker från konferensen.

 

1. Låginblandning av etanol – när händer det här? Etanol är världens största biodrivmedel och står för 73 procent av världsmarknaden. I Sverige har vi dock inte plockat den lågt hängande frukten att öka inblandningen av etanol i bensin, utan ligger kvar på 5 procent.

I Frankrike finns som jämförelse E10, det vill säga bensin med 10 procent etanol. Bränslet kan tankas i vanliga bensinbilar och därmed enkelt minska utsläppen. Och i USA har till och med Donald Trump visat sig vara mer ambitiös än Sverige. Vita Huset beslutade i somras att det ska vara tillåtet att gå från E10 till E15.

Hur länge kommer Sverige uppfattas som föregångsland, om vi inte går samma väg?

2. Flygets utmaning – en enorm möjlighet. Med deltagare från 28 länder illustrerade konferensen i sig flygets hållbarhetsutmaning på ett tydligt sätt. Experter måste kunna mötas för att hitta de bästa lösningarna på klimatkrisen. Även politiska beslutsfattare, affärsresenärer och privatresenärer behöver kunna resa hållbart.

När det gäller bioflygbränsle har Sverige en enorm möjlighet, tack vare vår skog. Enbart restprodukterna från den svenska skogsindustrin räcker för att producera biobränsle åt allt inrikesflyg i Sverige, vilket kan minska inrikesflygets klimatpåverkan med hela 80 procent.

Dessutom är skogens nytta dubbel. Nästan 80 procent av den avverkade skogen blir virke, och genom att bygga i trä binder vi koldioxid i våra hus under lång tid.

3. Avancerade biodrivmedel – Sverige behöver bli bättre. Reduktionsplikten för vägtransporter har varit framgångsrik för att minska användningen av fossila bränslen. Förra året utgjorde biodrivmedel 18 procent av allt som tankades. Men reduktionsplikten ställer inga krav på att en viss andel av drivmedlen ska vara gjord på exempelvis restprodukter från skogs- och jordbruk, så kallade avancerade biodrivmedel.

Därmed uteblir också nödvändiga investeringar. Det är negativt av tre skäl.

Den totala mängden biodrivmedel ökar inte så mycket som den skulle kunna, om vi inte börjar använda alla tillgängliga råvaror. Det gör att omställningen bort från fossilberoendet tar längre tid.

Vi missar möjligheten att utnyttja hela potentialen av vår skog, när inte restprodukter tas tillvara på bästa sätt.

Importberoendet cementeras i stället för att vi ökar vår självförsörjningsgrad med en inhemsk biodrivmedelsproduktion – som också skapar svenska arbetstillfällen.

Biodrivmedel är den snabbaste vägen till att göra hela transportsektorn fossilfri, såväl vägtransporter som flyget och sjöfarten. Då behöver vi använda så mycket hållbara biodrivmedel som möjligt. Därför är långsiktiga styrmedel, som krav på avancerade biodrivmedel, nödvändiga.

@sofiawinternell på Twitter