Karriär

Examensarbete öppnade nya dörrar

Mathilda Johanssons examensarbete blev klart i början av 2022 och utmanade traditionella kunskaper om fermentering. Nu har hon valt att stanna hos Sekab och är sedan årsskiftet anställd som utvecklingsingenjör.

Mathilda Johansson har läst på Chalmers
Tekniska Högskola i Göteborg till civil-
ingenjör i Bioteknik, med inriktning
data-analys och simulering.

Varför valde du Sekab för ditt examensarbete?

Som så många andra i min generation har jag ett stort engagemang i klimatfrågan, och under min utbildning växte det även fram ett intresse för process-teknik. Jag kände inte till Sekab när jag började söka exjobb, men sökte direkt när jag snubblade över hemsidan. Det som lockade med Sekab var dels det stora fokuset på hållbarhet, dels att man investerar mycket i innovation.

Något som överraskat dig under tiden du varit här?

Jag blev förvånad över hur öppna diskussionerna på Sekab var vad gäller nya idéer och tankar. Man uppmuntrades att tänka utanför det som görs idag och inte begränsa sig till vad som gjorts tidigare. Jag upplevde verkligen att jag fick utrymme att vara kreativ och att prova nya idéer under projektets gång.

Har du något råd att ge studenter som söker examensarbete?

Gör ordentlig research på vilka företag som finns inom området du vill skriva! Det är lätt hänt att man söker de företag man känner till sen tidigare, som ligger geografiskt nära och så vidare, men då missar man kanske möjligheter man inte visste fanns. Lägg lite tid på att hitta ett företag som delar dina värderingar och intressen, så blir examensarbetet en perfekt brygga mellan studier och arbetsliv.

Vad gav det dig som student att skriva examensarbete?

För mig utgjorde examensarbetet en övergång mellan studier och arbetsliv. Som student är man van vid att få tydligt definierade uppgifter, men under examensarbetet lär man sig att jobba mer självständigt.

När kände du att du ville stanna och fortsätta jobba på Sekab?

Redan när jag sökte examensarbete på Sekab så var jag intresserad av att fortsätta jobba där efter examen, och under examensarbetets gång blev det intresset starkare. När terminen närmade sig sitt slut och examensarbetet började kännas färdigt så kände inte jag mig färdig med Sekab, det hade dykt upp nya grejer jag ville jobba vidare med. Då fanns det ingen tvekan om att jag ville stanna.

När terminen närmade sig sitt slut och examensarbetet började kännas färdigt så kände inte jag mig färdig med Sekab, det hade dykt upp nya grejer jag ville jobba vidare med.

Hur ser du på framtiden?

Jag har jobbat på distans från Göteborg under våren och kommer flytta upp till Örnsköldsvik efter sommaren för att börja jobba på plats. Jag ser fram emot att bosätta mig mer permanent i Norrland och lära känna mina nya kollegor bättre. Det finns mycket inom Sekab som jag vill både lära mig mer om och vara med och utveckla. Vi lever just nu i en otroligt spännande tid med både stora utmaningar och möjligheter kopplade till den gröna omställningen, och Sekab känns som rätt plats att vara på för att vara med på den resan.

 Läs mer om Mathildas arbete här

Hej!

Vill du kontakta oss?