Jäsning av xylos är ett steg i omvandlingen av biomassa till etanol, nu har den tidsödande processen fått fart med hjälp av ett projekt i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola.

Sekab har en lång tradition av att samarbeta med universitet och ta emot studenter och forskare. För Mathilda Johansson, Civilingenjör i bioteknik från Chalmers Tekniska Högskola fanns det flera anledningar att söka sig till Sekab.
– Jag ville skriva examensarbete och även i framtiden jobba inom ett område som direkt bidrar till den globala gröna omställningen. Specifikt lockade Sekabs breda projektportfölj och stora satsning på forskning och utveckling. Det fanns även en nyfikenhet på höga kusten, skogsindustrin och områdets långa historia av etanolproduktion.

Mathildas examensarbete “Inverkan av etanol på xylosfermentering och produktivitet i kontinuerlig etanolproduktion” gick ut på att ta reda på varför jäsning av xylos i etanoltillverkning är så långsam och hur man kan öka hastigheten. Med hjälp av experiment och modellering har Mathilda gjort viktiga insikter när det gäller att korta den totala fermenteringstiden och öka processens stabilitet.

Adnan Cavka har varit Mathildas handledare under den här tiden
–  Arbetet Mathilda genomförde var väldigt viktigt för att bekräfta resultat som vissa patent bygger på. Vi hade sett den tekniska effekten men inte kunnat förklara varför den uppstår. Med den insikten som kommer ur arbetet har vi nu bättre förståelse när vi ska tillämpa den teknik vi utvecklat.

Sekab kan nu addera dessa nya kunskaper till den befintliga tekniken CoryFee som handlar om att förbättra fermentering på olika sätt.
–  Sekab har en stark patentportfölj kring fermentering sedan några år tillbaka och den utvecklas hela tiden mot nya funktioner och processer. Utifrån det arbetet som har gjorts så har vi kunskaper som tyder på att Sekab gått helt rätt väg när det gäller den skyddade tekniken och bör stärka den ytterligare mot samma tillämpningar, säger Adnan Cavka.

Mikael Fränckel, VD på Sekab ser dessutom nya möjligheter med det arbetssätt som Mathilda tillämpat.
– Vi ser en chans att ta ett kliv in framtiden när det gäller modellering och simulering som arbetssätt, det har en stor potential som vi ska ta vidare in i det framtida Sekab.

Nu går arbetet vidare och från och med januari är Mathilda anställd som utvecklingsingenjör hos Sekab
–  Trots att mitt exjobb fokuserade på en specifik detalj har jag under hösten fått god insikt även i delar av processen utanför mitt exjobbs omfattning. Det känns därför otroligt spännande att få fortsätta jobba på Sekab och ta sig an fler utmaningar och möjligheter. Framför allt ser jag fram emot att fortsätta jobba med de kollegor jag lärt känna hösten samt att fortsätta få ta del av det täta samarbetet inom High Coast Innovation Park.