Karriär

Från examensarbete till utvecklingsingenjör

Johanna Wuotila skrev sitt examensarbete hos Sekab under 2021. Det handlade om effektivare sätt att rengöra reaktorer där biomassa förbehandlas. Nu har hon valt att stanna hos Sekab och är sedan årsskiftet anställd som utvecklingsingenjör.

Johanna Wuotila
Johanna Wuotila har studerat
civilingenjörsprogrammet i
Bioresursteknik på Umeå universitet.

Berätta om din utbildning

Den 5 åriga utbildningen är kemiteknisk med inriktning mot grön kemi och bioresursteknik. Programmet har ett starkt miljö- och hållbarhetsfokus där förädling av biomassa till förnyelsebara råvaror, bränslen och kemikalier står i centrum. Den röda tråden genom utbildningen har varit att utveckla nya eller förbättra befintliga produktion- och processtekniker för förädling av biomassa samt att implementera grön kemi till produktionssystemen. Utöver det inkluderade programmet även växt- och skogsbioteknik samt molekylärbiologiska tekniker.

 

Varför valde du Sekab för ditt examensarbete?

Bioresursteknikprogrammet har en stark koppling till Sekab via Professor Leif Jönssons forskningsgrupp på Umeå universitet. Därför fick jag tidigt under min utbildning kännedom om Sekab och övriga industriföretag i Örnsköldsvik. Dessutom har Sekab alltid lyfts fram under min utbildning som en ledande aktör inom bioresursteknik och grön kemi, därför var det självklart för mig att söka mig till hit för mitt examensarbete. När jag blev introducerad till frågeställning för examensarbetet, det vill säga att ”kemiskt analysera och kartlägga beläggningar kopplade till förbehandlingen av barrved” så var det självklart för mig att tacka ja. Frågeställningen är högaktuell för industrin och starkt korrelerad till min utbildning.

Sekab har alltid lyfts fram under min utbildning som en ledande aktör inom bioresursteknik och grön kemi, därför var det självklart för mig att söka mig till hit för mitt examensarbete.

Något som överraskat dig under tiden du varit här?

Hur komplexa vissa processer är, speciellt biologiska processer så som fermentering och hur roligt det är att Sekab är mycket framstående inom områden där forskarvärlden ligger efter.

Har du något råd att ge studenter som söker examensarbete?

Var öppen för de flesta projektidéer och var inte alltför ”insnöad” på ett visst spår, det roligaste med ett examensarbete är att låta frågeställningen leda till något oväntat!

Vad gav det dig som student att skriva examensarbete?

Att skriva examenarbetet är det tillfälle då man verkligen får applicera sina kunskaper inom en viss föreställning och det är både utmanande och roligt! Att få chans att vara självständig och projektleda sitt arbete var riktigt lärorikt.

När kände du att du ville stanna och fortsätta jobba på Sekab?

Jag kände väldigt tidigt under mitt examensarbete att Sekab är en riktigt intressant arbetsgivare med världsunik teknik. Det mycket vänliga bemötandet av alla anställda på Sekab och från min handledare Adnan Cavka och Monica Normark (dåvarande chef E-Tech) bidrog till att jag gärna ville stanna på Sekab.

Hur ser du på framtiden?

För min egen del så är jag glad att jag valde en utbildning helt rätt i tiden och får chansen att vara verksam inom en bransch som har alla förutsättningar att utvecklas framåt och expandera. Det ska bli riktigt roligt att få vara del av resan mot ett grönare och hållbart samhälle!

Läs mer om Johannas arbete här. 

Hej!

Vill du kontakta oss?