Bill Gates investerar miljardbelopp i grönt bränsle i norra Sverige visar att vi i vår del av världen har så mycket att erbjuda för en grön och hållbar samhällsomställning.
Inom kemiindustrin är behovet att ställa om till klimatneutrala lösningar avgörande. Rätt kompetens är därför nödvändig för att möta dagens och framtidens utmaningar. Som företag är det viktigt att förbli konkurrenskraftigt i en snabbt föränderlig värld.

Hela samhället behöver gemensamt ta ansvar för att visa att utmaningen med kompetensförsörjning är av största vikt. Samarbeten mellan industri och utbildning, från tidig ålder till akademisk nivå, är en utmärkt möjlighet att öka ungas intresse för området samt bidra till utvecklingen inom utbildning, forskning och innovation. Då skapar vi gemensam lönsam och hållbar tillväxt, konkurrens- och attraktionskraft.

Sekab stöttar därför aktivt initiativ som strävar efter att tidigt väcka intresse för teknik, naturvetenskap och processindustri. Det finns fantastiska karriärmöjligheter inom kemiindustrin, där områden som teknik, innovation och kemi kan tyckas självklara. Likväl är behovet inom områden som ekonomi, kommunikation och logistik lika viktiga. Här finns oändliga möjligheter.

Häromdagen delades årets Nobelpriser ut. Pristagarna fick sitt intresse och började sina karriärer någonstans. Det som idag känns tekniskt omöjligt kan vara en självklarhet imorgon.
För unga talanger som vill bidra till klimatomställningen är kemiindustrin ett bra val. Behoven är stora, men möjligheterna ännu större.

Kristina Lindkvist
Head of HR

Detta är en sammanfattning av Sekabs nyhetsbrev, denna gång med avsändare Kristina Lindkvist, läs våra nyhetsbrev i sin helhet här