Förra året avslutades med FN:s klimattoppmöte COP28 i Dubai. Mötet blev historiskt. Aldrig tidigare har nationer enats om en samordnad övergång bort från olja, gas och kol. Nu ska vi se ”början på slutet” för eran av fossila bränslen.

År 2024 kommer att bli viktigt och avgörande för hur utvecklingen att fasa ut fossila bränslen kommer att ske. För att göra detta krävs nu konkret verkstad: från lagstiftare till företag och privatpersoner.

2024 är ett stort valår när både USA och EU går till valurnorna. Det europeiska valet kommer påverka hur det ambitiösa, men ännu inte helt implementerade, paketet Green Deal kommer tas vidare och fungera i praktiken. Analyserna inför valrörelsen pekar ut detta som avgörande både för klimatet och för att säkra Europas konkurrenskraft i den globala övergången till klimatneutralitet.

Målet kommer vara tydligt: den europeiska industrin måste minska sina utsläpp. Cement, stål och kemi är de tre största industriella utsläpparna och har därmed ett extra ansvar. I nyhetsbrevets lästips varnas för åtgärder som minskar konkurrenskraften i dessa branscher. Här gäller det att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vi som redan ställt om är övertygade om att det är just det som rustat oss väl för kommande årtionden.

Lena Nordgren
Public Affairs Specialist

Detta är en sammanfattning av Sekabs nyhetsbrev, denna gång med avsändare Lena Nordgren, läs våra nyhetsbrev i sin helhet här