Masterbatch

Bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan

Snabbfakta

Additiv för framställning av etanolbränslet ED95 som används i lastbilar och bussar

Masterbatch blandas med lokalt producerad etanol för att tillverka ED95

Masterbatch består av de tillsatser som krävs för att framställa ED95 av renad bioetanol. Tillsatserna består av tändförbättrare, smörjmedel och korrosionsskydd.

Masterbatch gör det möjligt för våra kunder att på ett enkelt sätt framställa ED95 av lokalt producerad bioetanol. Det har flera fördelar, bland annat minskade transporter som ger både lägre kostnader samt minskad klimat- och miljöpåverkan.

Snabbfakta

Additiv för framställning av etanolbränslet ED95 som används i lastbilar och bussar

Hej!

Har du frågor eller funderingar?