Videogalleri

Publicerad: 18 maj 2017
Etanolbränslet ED95 ger garanterat klimatsmarta transporter
året om.

ED95 är förnybart och fungerar utmärkt i både sommar- och vinterklimat. Berglunds Åkeri har sina etanollastbilar i full drift året om och minskar därmed sin klimatpåverkan kraftigt. Varje mil du kör din lastbil på ED95 med skogsetanol minskar du din klimatpåverkan med upp till 90 procent, jämfört med om du kör på diesel. - Det är Klimatsmart!

Publicerad den 27 april 2016

SEKAB:s drivmedelsexpert Lena Nordgren medverkar tillsammans med Humlegården Fastigheter och Stockholms Stad och pratar om vad som behövs för att Sverige ska ställa om till en klimatsmartare fordonstrafik.

Publicerad den 20 januari 2016

SEKAB:s drivmedelsexpert Lena Nordgren förklarar vad de nya skatterna på drivmedel innebär i praktiken.  

Publicerad den 15 januari 2016

SEKAB:s drivmedelsexpert Lena Nordgren talade i veckan konferensen Transportforum.  

Publicerad den 30 oktober 2015

SEKAB is one of sweden’s largest cleantech companies and is among europe’s leaders in the field of ethanol and biorefinery technology.  

Publicerad den 3 mars 2015

Mind the Gap seminar 2/3/2015 part 2/3: Bridging the Gap for Inputs at Competitive Prices Intervju med Ylwa Alwarsdotter, SEKAB Interview with Ylva Alwarsdotter, Executive Vice President at SEKAB, one of Europe's leading producers of bio-based Chemicals.  

Publicerad den 10 februari 2015

Seminarium om Förnybara drivmedel för bussar och lastbilar Föredragshållare: Lena Nordgren, SEKAB Fredag 30 januari 2015 - Campus Östersund.  

Publicerad den 10 februari 2015

SEKAB utsett till Årets miljöföretag i Örnsköldsvik SEKABs vd Anders Fredrikssons tacktal. Motiveringen löd: Motiveringen löd ”SEKAB förser industri och samhälle med långsiktigt hållbara kemikalieprodukter och biodrivmedel. Från att tidigare i huvudsak producerat etanolbaserade drivmedel är nu den huvudsakliga produktionen gröna kemikalieprodukter tillverkade med förnybar energi.”  

Publicerad den 5 december 2014

Seminarium om Närodlad plast Föredragshållare: Ylwa Alwarsdotter, SEKAB Närodlad Plast består av nordiska företag, och innefattar hela tillverkningskedjan för biobaserad plast, från skog till färdig produkt.  

Publicerad den 3 juli 2014

Almedalen 2014.   - Går politikerna från ord till handling? Intervju med Lena Nordgren, SEKAB Nio av tio riksdagskandidater vill att biodrivmedel ska premieras framför de fossila alternativen - men kommer de att gå från ord till handling efter valet? SEKAB:s Lena Nordgren har deltagit i ett seminarium under Almedalsveckan i Visby om hur den svenska fordonsflottan ska bli oberoende av fossila drivmedel.  

Publicerad den 2 juli 2014

Almedalen 2014. -Hur kan koldioxidutsläppen från lastbilar minska? Intervju med Lena Nordgren, SEKAB Utsläppen av koldioxid från lastbilar ökar, men redan i dag finns alternativ som kan ersätta de fossila drivmedlen. SEKAB:s Lena Nordgren besöker Almedalsveckan i Visby för att öka kunskapen bland beslutsfattare om SEKAB:s biodrivmedel ED95, som kan bidra till en kraftig minskning av den tunga trafikens koldioxidutsläpp.  

Publicerad den 2 juli 2014

Almedalen 2014.   - Vi kan producera plast av skog i stället för olja Intervju med Ylwa Alwarsdotter, SEKAB Att tillverka plast av förnybara råvaror i stället för olja är ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle. Ylwa Alwarsdotter från SEKAB är i Almedalen bland annat för att berätta om förutsättningarna för att bygga upp en svensk industri för produktion av biobaserade plastprodukter.  

Publicerad den 1 juli 2014

Almedalen 2014.   - SEKAB driver på för mer biodrivmedel Intervju med Lena Nordgren, SEKAB Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på SEKAB är på plats i Visby under Almedalsveckan för att diskutera frågor om biodrivmedel med politiker och beslutsfattare. Koldioxidutsläppen från lastbilstrafiken måste minska om regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 ska kunna nås.