I förra veckan lämnade jag över tio dunkar med totalt 250 liter handsprit till Karin Söderberg på Örnsköldsviks sjukhus, från oss på Sekab. Det kändes fantastiskt bra! Jag är väldigt stolt över hur snabbt alla inblandade medarbetare har agerat i dessa oroliga tider. De har sett till att vi på kort tid lyckats få fram nödvändig handsprit till vården.

Karin Söderberg berättade att på en del av sjukhusets enheter hade deras handsprit precis börjat ta slut, och att det just nu är svårt att få tag i mer. Därför var det så skönt att vi kunde hjälpa till.

För det är nödvändigt att smittan inte når de äldre och de svagaste grupperna i samhället. Och ska vi lyckas fördröja och begränsa smittspridningen behöver vi arbeta tillsammans. I det läget är det en självklarhet att vi på Sekab ställer upp!

I ett första skede kommer vi nu att producera 65 000 liter handsprit, för leverans till vården. Handspriten är gjord på skogsetanol, som är en restprodukt från bioraffinaderiet Domsjö Fabriker här i Örnsköldsvik.

Tillgången till skogsetanol från Domsjö Fabriker innebär att vi har väldigt bra förutsättningar att producera mycket handsprit. Vår bedömning är att vi har kapacitet att ta fram stora volymer även om coronautbrottet blir långvarigt.

Vår inställning är solklar: Svensk sjukvård ska inte behöva bekymra sig om tillgång på handsprit!