När jag lämnade rikspolitiken sökte jag mig till Sekab som arbetsgivare för att få möjlighet att vara en liten del i gröna industriella revolutionen som drar över norra Sverige. För mig känns det som något av det mest meningsfulla man kan göra.

Även om jag visste en del sedan tidigare har många saker överraskat mig positivt. Inte minst att lilla Sekab, i lilla Örnsköldsvik, är en nyckelspelare i omställningen av kemiindustrin och en oerhört viktig leverantör av gröna baskemikalier till många stora företag. Vi är helt enkelt en betydelsefull partner när de utvecklar sitt hållbara erbjudande.

Man behöver ha klart för sig hur viktig kemiindustrin är för att vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle. Den är i dag nära nog helt oljebaserad. Samtidigt finns en enorm potential! Som grönt kemibolag med biobaserade produkter, tillverkade med hjälp av förnybar energi, kan vi bidra med hållbara byggstenar till exempelvis färger, nagellack, läkemedel och spolarvätska.

Flera av storföretagen ser nu hållbarhetsarbetet som en kärnprocess och som en av de viktigaste framgångsfaktorerna

Marknaden i Europa visade positiva tecken under 2021 och vi hade hög efterfrågan på våra produkter. Det investeras och satsas på det hållbara. Flera av storföretagen ser nu hållbarhetsarbetet som en kärnprocess och som en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Det gör att de är beredda att betala ett grönt premium för våra produkter i större omfattning.

Den medvetenhet som länge har funnits för fordon och bränsle, den vill vi nu förflytta så att den blir lika närvarande inom kemikalier. När vi, distributör och slutkund samarbetar har vi potential att lösa många fler hållbarhetsutmaningar än vad vi gör i dag – och samtidigt göra bra affärer. Bäst av allt är att varje affär vi gör tränger ut fossilbaserade alternativ!