En grön industriell revolution sveper över världen, där tusentals miljarder satsas på att skapa nya hållbara produkter och tjänster. Utvecklingen drivs av en tydlig efterfrågan på grönare alternativ till det gamla och ohållbara. Sekab är helt rätt positionerade för att vara en viktig del av denna resa. Vi ser nu hur det vi hoppats på och arbetat för blir verklighet. Det gröna och hållbara är också det affärsmässiga och det lönsamma.

Vi ser nu hur det vi hoppats på och arbetat för blir verklighet. Det gröna och hållbara är också det affärsmässiga och det lönsamma.

2021 är ett år jag på många sätt kommer att minnas. Det är året då jag klev in som vd på Sekab efter drygt två decennier i ett av Sveriges största teknikkonsultbolag. Det som både lockar mig och ger extra energi i arbetet på Sekab är möjligheten att jobba i ett lokalt, hållbart kemiföretag som kan bidra till att lösa vår tids globala miljöutmaningar. Genom att utveckla, producera och sälja grön teknik och hållbara kemikalier är vi en del av en grön industriell revolution som i grunden kommer att förändra hur vi producerar varor och tjänster.

För mig har det blivit tydligt att ska Sekab lyckas, behöver vi jobba tillsammans med andra som delar vår ambition om att uppnå den industriella utveckling som krävs för en hållbar värld. Genom strategiska samarbeten med världsledande aktörer bygger vi vår framgång. Det är med stolthet jag konstaterar att Sekab är en grön utmanare i en bransch i stort behov av förnyelse.

En av många positiva händelser under 2021 är att Sekab satsar över 100 miljoner kronor för ökad produktion av biobaserade kemikalier. Sekab har en unik position inom den europeiska kemiindustrin, där vi i många fall är ensamma om att erbjuda våra produkter, framställda helt utan fossila råvaror. Efterfrågan på dessa produkter har accelererat under 2021 och vi ser ett stort behov av affärsutveckling och investeringar för att möta den kraftigt ökade efterfrågan.

Sekab har en unik position inom den europeiska kemiindustrin, där vi i många fall är ensamma om att erbjuda våra produkter, framställda helt utan fossila råvaror.

Sekabs verksamhet är ledande inom såväl hållbar kemiproduktion som innovativ teknikutveckling. En kombination som är ovanlig för ett mindre företag, och något jag är mycket stolt över. Under 2021 har vi utvecklat vår teknikplattform som i grunden handlar om att fasa ut fossila produkter genom att producera mer av biobaserade material, exempelvis från skogsindustrins restströmmar. Nu är det dags för vår kunskap att göra än större skillnad. Under 2022 kommer kommersialisering av Sekabs teknik vara högt prioriterat, inte minst eftersom denna kunskap även den så tydligt leder oss mot en mer hållbar värld.

Mitt eget bokslut innehåller bland annat en ny organisationsstruktur och strategisk plattform. Denna innefattar allt från värdegrund och kultur till kommersiell utveckling av teknologi, produkter och affärsrelationer. Jag vill säga tack till alla fantastiska kollegor, som med stort tålamod lyssnat och delat med sig av kunskap och erfarenhet i detta arbete. Jag är stolt över att vara en del av Sekab och att varje dag få arbeta tillsammans med fantastiska kollegor, kunder och partners för en hållbar framtid. Sekabs verksamhet bygger vidare på en anrik historia. Vi vet att man med bas i norra Sverige kan förändra världen till det bättre.

Vi har gjort det förut och vi gör det igen.