Sedan i februari jobbar Lennart Lundberg som ny säljansvarig för etanolbränslet ED95 för tunga transporter. Närmast kommer Lennart från stålindustrin, där han jobbat i åtta år. Precis som fordonsindustrin går stålindustrin igenom en klimatomställning, och vi på Sekab kommer ha stor nytta av Lennarts erfarenheter.

I Lennarts roll som säljansvarig för ED95 kommer han fokusera på att träffa transportköpare, fordonsindustri och distributörer, som alla är viktiga delar av kedjan i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Han kommer att vara en av Sekabs talespersoner för biodrivmedel, bland annat genom  Sekabs engagemang i EthaDrive, den satsning på etanoldrift för tung trafik som vi står bakom tillsammans med Scania och Lantmännen Agroetanol.

Scanias satsning på lastbilar med etanolmotorer är en viktig del av EthaDrive och lastbilstillverkaren erbjuder två olika motorstorlekar – dels en ny uppdaterad motor på 9 liter och dels en på 13 liter som lanserades 2018. Den större 13-litersmotorn har utmärkt prestanda för tyngre transporter, och 9-litersmotorn möjliggör en hög nyttolast utan att kompromissa med prestandan.

ED95 är ett hållbart biodrivmedel och består till 95 procent av etanol och till 5 procent av funktionsförbättrande tillsatser. Det minskar utsläppen av koldioxid med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel.

Privat har Lennart ett stort teknik- och motorintresse där hållbarhet spelar en viktig roll. Just nu är han mitt uppe i att konvertera sin Harley Davidson-motorcykel till etanoldrift, ett projekt som ska bli väldigt intressant att följa.