Aktuell förstudie

Från skog till produkt

Vår teknik kan göra gröna kemikalier och biodrivmedel från skogen

Med en ökande efterfrågan på gröna kemikalier ser vi en möjlighet att bidra till klimatomställningen genom att kommersialisera vår teknik. Vi utreder just nu förutsättningarna att bygga en produktionsanläggning i Sverige som gör gröna kemikalier av restprodukter från skogen.

Sekab har utvecklat en unik teknik som kallas CelluAPP.  Den tar restprodukter från skogen, som sågspån, och förädlar till gröna råvaror som skogssocker, etanol och lignin. De kan i sin tur bli produkter som bidrar till klimatomställningen: allt från biodrivmedel till asfalt och läkemedel. Tekniken har utvecklats och testats hos oss i vår demoanläggning och är nu redo att användas i stor skala.

Vi vill visa vägen

Sekab har en teknik som kan vara en del av lösningen på klimatutmaningen. Omställningen till hållbara lösningar måste gå snabbare och då är tiden rätt att vi tar ansvar och utreder möjligheten att låta vår teknik bidra mer.

Den svenska skogen är en fantastisk resurs som kan utnyttjas mer om vi tar vara på restprodukterna. En svensk teknik kan bidra till minskade utsläpp och till gröna jobb i Sverige.

Genom att ta det första steget själva kan vi bana väg för fler liknande investeringar baserade på vår unika teknik. Vårt samarbete med Praj fortsätter att visa värdet av tekniken på en global marknad och en fullskalig produktionsanläggning kommer att stärka möjligheterna att vår teknik kan göra skillnad.

Förstudien

Illustration av det tänkta anläggningsområdet

Tekniken CelluAPP har vi arbetat med länge. I denna förstudie undersöker vi förutsättningarna att bygga en fullskalig produktionsanläggning baserad på tekniken.

Med de skarpa klimatmål som nu finns måste omställningen gå snabbare. Efterfrågan på gröna produkter ökar och potentialen att göra mer av skogen är stor. Sekab har utvecklat en teknik som tar restprodukter som sågspån från skogen och omvandlar det till gröna kemiprodukter. Det är nu dags att denna banbrytande teknik kommer till storskalig användning. Vi kommer därför att aktivt utforska möjligheterna att bygga en produktionsanläggning i Sverige baserad på tekniken. Det är vårt ansvar att bidra till en mer hållbar värld.

 

 

 

Dessa gröna produkter kan CelluAPP producera

Bioetanol

Efterfrågan förväntas öka, främst inom transportsektorn men också i vidare produktion till biokemikalier.

Potentiella köpare: drivmedelsproducenter och kemiindustrin

 

Lignin

Denna mångsidiga produkt kan användas till exempel istället för olja som bindmedel i asfalt. Marknad globalt spås växa med 265 procent till 2025.

Potentiella köpare: bygg- och anläggningssektorn, asfaltsproducenter, olje- och gasproducenter samt massa- och pappersindustrin

 

Ligninolja

Kan användas som ett hållbart marinbränsle. Sekab och Vertoro samarbetar för att ta fram biobaserad råolja som kan användas som bio-drivmedel.

Potentiella köpare: sjöfartsaktörer och kemiproducenter

 

Biogas

Efterfrågan förväntas öka med 20 procent per år givet politiska beslut om skattelättnader.

Potentiella köpare: biogasmarknaden för transporter, primärt sjöfart och tung trafik

 

Koldioxid

Koldioxid är dyrt att frakta och det behövs fler svenska tillverkare för att täcka det allt ökande behovet från livsmedelsbranschen och industrin.

Potentiella köpare: aktörer inom flera stora industrisektorer, exempelvis kemi och livsmedel

Hej!

Har du frågor eller funderingar?