Aktuell förstudie

Från skog till produkt

Vår teknik kan göra gröna kemikalier och biodrivmedel från skogen

– nu utreder vi skapandet av en egen produktionsanläggning

Med en ökande efterfrågan på gröna kemikalier ser vi en möjlighet att bidra till klimatomställningen genom att kommersialisera vår teknik. Vi utreder just nu förutsättningarna att bygga en produktionsanläggning i Sverige som gör gröna kemikalier av restprodukter från skogen.

Sekab har utvecklat en unik teknik som kallas CelluAPP.  Den tar restprodukter från skogen, som sågspån, och förädlar till gröna råvaror som skogssocker, etanol och lignin. De kan i sin tur bli produkter som bidrar till klimatomställningen: allt från biodrivmedel till asfalt och läkemedel. Tekniken har utvecklats och testats hos oss i vår demoanläggning och är nu redo att användas i stor skala.

Vi vill visa vägen

Sekab har en teknik som kan vara en del av lösningen på klimatutmaningen. Omställningen till hållbara lösningar måste gå snabbare och då är tiden rätt att vi tar ansvar och utreder möjligheten att låta vår teknik bidra mer.

Den svenska skogen är en fantastisk resurs som kan utnyttjas mer om vi tar vara på restprodukterna. En svensk teknik kan bidra till minskade utsläpp och till gröna jobb i Sverige.

Genom att ta det första steget själva kan vi bana väg för fler liknande investeringar baserade på vår unika teknik. Vårt samarbete med Praj fortsätter att visa värdet av tekniken på en global marknad och en egen produktionsanläggning kommer att stärka möjligheterna att vår teknik kan göra skillnad.

Förstudien

Tekniken CelluAPP har vi arbetat med länge. Vi startar nu en förstudie med syfte att etablera en produktionsanläggning i Sverige som använder tekniken.

Förstudien ska bland annat utreda finansieringen av denna anläggning. Vi lämnat in en ansökan till European Innovation Fund, då detta projekt går i linje med den europeiska prioriteringen att satsa på teknik som bidrar till klimatomställningen.

Förstudien ska även titta på lokaliseringsfrågan. Huvudspåret är att anläggningen ska ligga i anslutning till det bioekonomiska klustret i Örnsköldsvik, men tillgången till råvara och möjligheterna till mark och miljötillstånd måste granskas i förstudien innan beslut kan fattas.

Förstudien ska vara klar på hösten 2022 och därefter kan ett beslut om investering tas.

Med de skarpa klimatmål som nu finns måste omställningen gå snabbare. Efterfrågan på gröna produkter ökar och potentialen att göra mer av skogen är stor. Sekab har utvecklat en teknik som tar restprodukter som sågspån från skogen och omvandlar det till gröna kemiprodukter. Det är nu dags att denna banbrytande teknik kommer till storskalig användning. Vi kommer därför att aktivt utforska möjligheterna att bygga en produktionsanläggning i Sverige baserad på tekniken. Det är vårt ansvar att bidra till en mer hållbar värld.

Monica Normark – Chief Technology Officer

Hej!

Har du frågor eller funderingar?