Nyhetsbrev
– april 2017

Innehåll:

NYHETER april 2017

Årets första kvartal har varit händelserikt för SEKAB. Mycket har hänt i debatten kring fossilfria drivmedel, och hemma i Örnsköldsvik har vi påbörjat flera nya och spännande projekt som vi hyser stort hopp inför.

Skogen är nyckeln till oljeoberoende

Sverige kan bli kvitt oljan och bygga en samhällsekonomi på biobaserade produkter istället. Nyckeln är skogen. Sverige har massor med skog och dessutom tekniker i världsklass för att använda skogen som en resurs. Det som krävs nu är politiska initiativ och privata investeringar för att få igång fullskalig produktion. Ylwa Alwarsdotters föreslår hur det ska gå till»

Positiv politik!

På den politiska fronten har det hänt flera positiva framsteg! Regeringen presenterade i februari en ny klimatlag som SEKABs Lena Nordgren kallade ”ett av vår generations viktigaste beslut och ställningstaganden”. I mars presenterade regeringen även förslaget Bränslebytet, som ger oss i branschen efterlängtade besked om vad som kommer att hända framöver. Beslutet innebär bland annat fortsatt skattebefrielse för höginblandade drivmedel. Läs Lena Nordgrens blogginlägg här»

Nanocellulosa – skogens kevlar

CelluAPP

Just nu utvecklar vi nanocellulosa som kan fasa ut oljebaserade material. Nanocellulosa är ett framtidsmaterial som är helt förnybart och ger nya affärsmöjligheter till företag med skogsråvara. Ibland kallas det för ”skogens kevlar” eftersom det är så starkt. Tillsammans med Processum och flera andra har vi startat en testbädd för att utveckla fler sätt för hur materialet kan användas. Läs mer om projektet här»

EU-projektet ValChem visar på potential

Projektet ValChem har under hösten levererat över tjugo ton cellulosasocker som har framställts med skog som råvara. SEKAB:s teknologiplattform CelluAPP® gör det möjligt att förädla trä, halm och annan cellulosarik råvara till säljbara kemiprodukter, biogas och lignin. Det öppnar nya affärsmöjligheter för en mängd företag inom skogsindustri, trävaruindustri, jordbruk, livsmedelsindustri och tillverkningsindustrikemiindustri. Läs mer här»

Ta vara på restprodukter från skogen

2017-03-14 Bioekonomiriksdag

Mitten på mars hölls Bioekonomiriksdagen i Örnsköldsvik, en tvådagarskonferens om hur vi kan göra Sverige till ett föregångsland för en samhällsekonomi som är oberoende av fossil råvara och i stället bygger på biomassa. Till exempel skog. SEKABs Thore Lindgren talade och gav exempel på vad vi kan göra med restprodukter från skogen. Hur går vi från demoskala till fullskalig anläggning? Jo, det kommer att krävas finansiering men även mod att ta steget! Läs Lena Nordgrens blogginlägg om konferensen här»

Välkommen, Monica Normark!

Monica_Normark_SEKAB
SEKAB förstärker nu med Monica Normark, andra vice ordförande i Sveriges Ingenjörer och forskningsingenjör från institutionen för kemi vid Umeå universitet. Monica ska arbeta med vår teknologi CelluAPP® som gör det möjligt att förädla trä, halm och annan cellulosarik råvara till kemiprodukter, biogas och lignin. Läs mer om Monica Normark här»

Följ Sekabs experter på Twitter

Ha en fin vår!

  • SEKAB är en av europas ledande etanolaktörer

    widget

    Mitt i de norrländska skogarna, finns den svenska kemiindustrins vagga. Det är också här som SEKAB har sina rötter.
    Se filmen här