Ny miljömack i Kallhäll gör det lätt att tanka rätt

I dag inviger OKQ8 en ny miljömack för tung trafik i Kallhäll, norr om Stockholm. Där kommer åkare att kunna välja bland samtliga av OKQ8:s förnybara drivmedel för bussar och lastbilar, bland annat SEKAB:s etanolbränsle ED95.

Satsningen på den nya stationen i Kallhäll är ett resultat av samarbetsprojektet Clean Truck. Det drevs under åren 2010–2014 och syftet var att snabba på introduktionen av miljölastbilar i Stockholmsregionen. Här är en film som berättar mer om projektet.

En viktig slutsats från projektet var att det går att minska utsläppen av koldioxid från den tunga trafiken rejält. Men för att underlätta för åkerierna att kunna satsa på miljölastbilar behöver förnybara drivmedel finnas närmare till hands.

Därför är det oerhört glädjande att OKQ8 fortsätter arbetet med att nu satsa på en miljöanpassad tankstation för tung trafik. Och vi på SEKAB är glada över att vara leverantör av etanolbränslet ED95.

Framtidens transporter i Stockholm och resten av Sverige ska vara rena. Där har etanol har en viktig roll att spela om vi ska nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

Lena Nordgren på Twitter @NordgrenLena

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Nu öppnar världens första publika tankstation för ED95 – i Stockholm

Tankstationen, som öppnar nu på torsdag, är avsedd för tung trafik och här kommer lastbilar att kunna tanka ED95, ett etanolbaserat biobränsle för anpassade dieselmotorer.  Det är stora nyheter att Stockholm blir först med en publik tankstation för ED95 och det är oerhört glädjande att OKQ8, som en av Sveriges största drivmedelsföretag, satsar på ED95 och banar väg för en ny typ av hållbar transportindustri.

Stockholm har haft en positiv utveckling gällande miljöbilar men när det kommer till de tunga lastbilarna har inte lika mycket gjorts. Tung transportindustri i Stockholm utgör 5-10 procent av trafiken men står för en långt större andel av utsläppen. Anläggningen är därför det första steget i en vision om utvecklingen av en ny svensk infrastruktur av tankställen för hållbara lastbilstransporter som kör på ED95 och andra biobränslen.

Läs fortsättningen »

1 kommentar »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014