SEKAB medverkar i webbtv-serien Allt om miljöbilar

Vägtrafiken står för en tredjedel av klimatutsläppen i Sverige. Om vi ska nå vårt mål att bli ett fossilfritt land måste alltså fordonen vi använder och sättet vi använder dem på förändras. En viktig del av arbetet är att informera om trafikens klimatpåverkan och att göra det här med miljöfordon lättbegripligt och relevant för alla som kör och åker.

Därför känns det roligt att vi på SEKAB medverkar i webbtv-serien Allt om miljöbilar tillsammans med Stockholms stad och Humlegården Fastigheter. Serien sänds från och med i dag på Veckans Affärer. Jag medverkar i avsnitt 5: Infrastruktur och hållbart resande.

Många företag och organisationer har en tydlig strategi för att bidra till att trafiken i vårt samhälle ska ha så liten klimatpåverkan som möjligt. I vårt avsnitt av serien fick vi som representanter för tre sådana aktörer berätta om vad som behövs för att Sverige ska ställa om till en klimatsmartare fordonstrafik. Men fler företag behöver agera, diskutera och berätta om hur de vill bidra.

Personligen tycker jag att filmen blev både inspirerande, informativ och intressant. Vad tycker du? Kommentera gärna filmen på Twitter, där ni hittar mig som @NordgrenLena.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

På plats på Transportforum: Från idé till etablerat biodrivmedel

I dag börjar VTI:s konferens Transportforum i Linköping och jag är inbjuden att medverka vid seminariet Drivmedelsproduktion och drivlinor för framtiden.

Där kommer jag framförallt betona vilken viktig roll etanol och särskilt drivmedlet ED95 har för att Sveriges ska kunna nå sitt mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

ED95 består av 95 procent etanol och fungerar i anpassade dieselmotorer för bussar och lastbilar. Vi på SEKAB har arbetat i 30 år med att utveckla och tillverka bränslet och vet att det är ett väl beprövat drivmedel med mycket god klimatnytta.

Målet med att ta fram ett etanoldrivmedel var från början att förbättra luften i stadsmiljöer. SEKAB inledde 1985 ett utvecklingsarbete tillsammans med Scania, vilket har lett till ett drivmedel som förutom renare luft också ger kraftigt reducerade klimatutsläpp. En lastbil som kör på ED95 istället för diesel kan minska sina utsläpp med nästan 90 procent.

Och transportsektorns påverkan på klimatet måste minska. I dag släpper tunga lastbilar i Sverige ut runt 3,9 miljoner ton koldioxid varje år. Om dessa lastbilar istället skulle köra på den mest effektiva etanolen skulle utsläppen kunna minska med 3,4 miljoner ton. Redan med den vanligaste etanol som finns i dag får vi en reduktion på 2,6 miljoner ton.

Miljön och klimatet har alltså mycket att vinna på att fler förstår vilka enorma fördelar det finns med att ställa om från diesel till ett förnybart drivmedel som ED95.

Vi behöver fler ekonomiska incitament för att fler ska vilja ställa om till förnybara alternativ. Ett sådant exempel skulle kunna vara en miljölastbilspremie. Ett annat är att ge skattebefrielse till klimatsmarta bränslen, något som skulle kunna vara mycket effektivt men som tyvärr motarbetas av EU.

Så sent som vid årsskiftet höjdes skatterna på flera biodrivmedel på grund av stelbenta EU-regler. Det påverkar klimatet negativt och försvårar omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Därför behöver vi öka kunskapen, inte minst i branschen, om den goda klimatnytta som förnybara drivmedel står för.

Är du på plats på Transportforum, kom gärna och prata mer om etanol efter seminariet. Vi håller till i lokalen Operan klockan 13.15–14.45 i dag den 12 januari. Hoppas att vi ses!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Andra generationens ED95 – Kyl & Frysexpressen vet att det funkar

Vi på SEKAB producerar som du kanske känner till ED95, ett drivmedel baserat på etanol för modifierade dieselmotorer. Vad du kanske inte känner till är att vi säljer den här produkten även i en premiumversion, som tillverkas av hundra procent andra generationens etanol.

Den här etanolen tillverkas sedan över hundra år här i Domsjöregionen av restprodukter från papperstillverkningen. Idag har vi inte längre pappersbruk i den bemärkelsen, pappersbruken har vuxit till rena bioraffinaderier där ved förädlas till många olika produkter som viskos, papper och annat – och alltså även etanol. Den här etanolen har bästa tänkbara klimategenskaper och ger en besparing på upp emot 80 procent jämfört med diesel.

En av de kunder som köper ED95 från andra generationens etanol av SEKAB är Kyl & Frysexpressen, ett transportföretag som kör åt alla de stora dagligvarukedjorna. Vi har gjort en film där deras administrativa chef Robert Barkensjö berättar mer om satsningen på ED95 och du får även träffa Jonas Strömberg, som arbetar på Scania Sustainable Solutions – han berättar mer om Scanias arbete med etanol i tunga transportfordon.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB nominerad till Årets Pressrum 2011!

Vi på SEKAB är idag extra glada över att vara nominerade i Mynewsdesk kundtävling Årets Pressrum 2011. Tävlingen lyfter årligen fram goda och inspirerande exempel inom digital PR och vi är stolta över att i år finnas bland de nominerade i kategorin Miljö & Energi.

Mynewsdesk om tävlingen:

”Årets Pressrum belönar de företag som har optimerat sin användning av Mynewsdesk för att skapa relevant exponering för sin pressinformation. Det föränderliga medielandskapet ställer höga krav på dagens kommunikatörer. Kärnan handlar om att producera bra material och göra det lättillgängligt.”

Vinnarna i varje kategori utses av en jury bestående av medarbetare på Mynewsdesk och några av fjolårets vinnare i Årets Pressrum. I år kan även allmänheten vara med och rösta fram en vinnare i Publikens Favorit. Vi har under de senaste två åren jobbat hårt med att bygga SEKABs pressrum för att på bästa sätt kommunicera våra budskap och vi skulle bli väldigt glada om ni ville rösta på oss!

Omröstningen pågår fram till den 18 november och vinnarna i samtliga kategorier presenteras den 8 december.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Vad är grön kemi?

Något som har blivit som ett informellt motto för oss på SEKAB är att allt som man kan göra av olja, kan man även göra av etanol. Med stora vinster för miljön och klimatet, bör man tillägga. Vi säger att vi ägnar oss åt grön kemi och att den är grunden till hela vår verksamhet, men vad betyder det egentligen?

Att grön kemi och dess produkter, exempelvis vår acetaldehyd, är bra för miljön hörs redan på namnet. Begreppet började användas i USA på 1990-talet och forskarna Paul Anastas och John Warner publicerade 1998 tolv punkter som definierar grön kemi:

 1. Att undvika utsläpp och avfall
 2. Maximera atomekonomin
 3. Mindre riskfyllda kemiska synteser
 4. Säkrare kemikalier
 5. Säkrare lösningsmedel och reaktionsförhållanden
 6. Ökad energieffektivitet
 7. Användning av förnybara råvaror
 8. Undvika kemiska derivat
 9. Användning av katalysatorer istället för stökiometriska reagenser
 10. Nedbrytbara kemikalier och produkter
 11. Realtidsanalys för attstoppa föroreningar
 12. Säkrare kemi för att förhindra olyckor

SEKAB försöker att i möjligaste mån följa dessa punkter och utveckla processer som är både effektiva och klimatvänliga. Våra gröna kemikalier från bioetanol ger samma slutprodukter som fossila kemikalier, men med fördelen att både den kemiska industrin och vår värld blir lite grönare.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB säljer bara klimatsmart etanol

Under den senaste tiden har det skrivits flera gånger i Dagens Nyheter att det inte längre importeras någon brasiliansk sockerrörsetanol till Europa. Det man oroar sig för är att en del importörer har börjat ta in amerikansk majsetanol i landet, en produkt med sämre klimategenskaper – den ger en klimatnytta på i genomsnitt 15-20 procent, att jämföra med den brasilianska sockerrörsetanolen som ger en 71-procentig klimatnytta jämfört med fossila bränslen enligt EU-kommissionens standardvärden. Sker det med hjälp av kryphål i lagen för att komma undan med tullavgifter är inte snyggt alls.

Det är sant att det finns mindre sockerrörsetanol på världsmarknaden på grund av ökad inhemsk konsumtion i Brasilien, men bilden bör nyanseras

Sockerrör är en jordbruksprodukt som liksom alla grödor påverkas av vädret. Tillgången varierar därför från år till år. Vi på SEKAB har långa kontrakt med våra leverantörer och än så länge består ED95 av 100 procent sockerrörsetanol och svensk cellulosaetanol från Domsjö. Om det kommer en dag då vi måste använda etanol från andra leverantörer till ED95 så kommer den också att ha bra klimategenskaper. Hållbarhet är en grundpelare i SEKAB:s affärsfilosofi.

Vi på SEKAB har länge verkat för införandet av ett regelverk för hållbarhet, bland annat genom att driva initiativet Verifierat hållbar etanol. Syftet med satsningen var både att garantera svenska konsumenter att de tankar bra etanol och att öka utbudet av verifierat hållbar etanol. Det har hänt en del sedan dess och nu finns äntligen generella regler som gäller alla på marknaden.

Det svenska regelverket innehåller ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att biodrivmedel ska anses hållbara. Grunden till den svenska lagstiftningen är EU:s direktiv 2009/28/EG om främjandet av användningen av energi från förnybara energikällor. För att etanol som säljs i Sverige ska vara skattebefriad måste hållbarhetskriterierna uppfyllas. Icke hållbar etanol kan enligt svensk lag retroaktivt beläggas med skatt, för närvarande uppgår den till 5,50 kr per liter. Köper du ett biobränsle i Sverige kan du alltså vara säker på att det ger minst lagstadgad klimatnytta.

Slutligen några rader för att nyansera amerikansk etanol

Den amerikanska etanolsatsningen handlade från början enbart om energiförsörjning – att minska oljeberoendet – och att säkra arbeten på den amerikanska marknaden. Tiden har dock kommit ikapp de amerikanska etanolproducenterna och idag satsar även de allt mer på hållbarhet.
Det är lätt att stirra sig blind på etanolens ursprungsland, men det är att göra sig en alltför enkel bild av verkligheten. Det finns bra amerikansk etanol, precis som det finns dålig brasiliansk etanol. För oss som importör gäller det att ta reda på vad som är bra och köpa in den, oavsett vilket land vi handlar med.

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Etanol på agendan i Almedalen

SEKAB debatterar i Almedalen

på bilden: Jakob Lagerkrantz, ordförande i Gröna Bilister, Svante Axelsson, generalsekreterare Svenska Naturskyddsföreningen, Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen Energi, Ylwa Alwarsdotter, marknadsdirektör SEKAB BioFuels & Chemicals AB

På onsdagen hölls en intensiv och en tidvis animerad etanoldebatt i Almedalen. Dr. Karin Ericsson, forskare vid Lunds Universitet, inledde debatten ”Är etanolbilar bra för miljön” med en presentation om ”Etanol som del i omställningen av transportsektorn”. Hon konstaterade att det finns en växande energianvändning, särskilt i transportsektorn där 94 procent är petroleumbaserade bränslen.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

SEKAB debatterar i Almedalen

På onsdag deltar SEKAB i den veckolånga seminarieserie som anordnas av BIL Sweden och Motorbranschens Riksförbund (MRF) i Almedalen. Ylwa Alwarsdotter är marknadsdirektör på SEKAB och deltar i debatten om ”Etanolbilar är bra för miljön?”.

Tillsammans med bland andra representanter från Svenska Naturskyddsföreningen, Stockholms stad, Gröna Bilister och universitetsforskare, resonerar Ylwa om varför etanol i media ömsom presenteras som orsaken till svält och ökade utsläpp och ömsom som det bästa koldioxidneutrala och förnybara bränsle som går att få fram i stora volymer. 

Debatten pågår mellan klockan 13.00-15.00, onsdag den 7 juli på Högskolan i sal B25.

Varmt välkommen!

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Politiker, forskare och branschrepresentanter diskuterar etanolens roll i Sverige och världen

Den 9 juni anordnade BAFF (BioAlcohol Fuel Foundation), i samarbete med SVEBIO seminariet ”Etanol som ersättning för bensin och diesel” i Stockholm. Ett drygt hundratal deltagare hade sökt sig till seminariet där forskare, politiker och representanter för fordons- och bioenergibranschen samlades för att diskutera etanolens roll i Sverige och världen.

Läs fortsättningen »

Kommentera »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Värmlands första ED95-lastbil rullar

Värmlands Folkblad rapporterade nyligen om den senaste i raden av svenska etanollastbilar: Åkes Fjärr- och lokaltransport i Molkom kör nu Värmlands första ED95-lastbil.
Varje bil är ett steg på vägen mot ett större distributionsnät för ED95 och möjligheten att kapa en bit av transportsektorns stora klimat- och miljöpåverkan.
När det gäller att bryta oljeberoendet för de törstiga långväga transporterna finns faktiskt en ljuspunkt som många inte ser. Det krävs inte alls samma omfattande investeringar som för att leverera ett nytt drivmedel till personbilar. Tung transport följer till stor del bestämda rutter och vi skulle faktiskt nå mycket långt på bara ett drygt tiotal tankställen för ED95.
I april bloggade Sofia Nisses om bland annat etanolbussar i Stockholm och Luleå och CleanTruck-projektet.

2 kommentarer »  |  Prenumerera »  |  Dela »

Inspiratörer för hållbar livsstil 2017
60 Grönaste Bloggarna 2014